Menu

Show kwalificaties

Bevoegde beoordelaar van katten op de kattenshows. De  beoordeling, (kwalificatie en classificatie) geschiedt op basis van de beschrijving van het ras.

Keuren
Het keuren van katten gebeurt, volgt een internationaal erkende standaard waarin de kenmerken voor het ras staan beschreven, samen met de beoordelingscriteria.
Huiskatten worden gekeurd op hun uiterlijk, conditie en verzorging. Het keurrapport is het enige officiële bewijs van de kwalificatie die door de keurmeester aan de kat is toegekend.

De volgende kwalificaties kunnen toegekend worden:

G                    Goed,
maar is geen tentoonstellingsdier en niet geschikt voor de fok
ZG                   Zeer goed
De kat is niet geschikt voor de show, maar kan mits een goede partnerkeuze geschikt zijn voor de fok.
U (ex1)              Uitmuntend (excellent)
Tentoonstellingskat en geschikt voor de fok.

In alle klasse is Uitmuntend de hoogste kwalificatie die behaald kan worden. Deze kan naargelang van het aantal mededingers onderverdeeld worden in U1. U2. U3….
Mochten er meer katten in een bepaalde klasse voortgebracht worden en zij zijn ook uitmuntend bevonden dan krijgen ze de kwalificatie U/EX.
Als de kat ouder is dan 9 maanden(BE) en 10 maanden (NL) “U1” behaald dan kan hij of zij een titel behalen.   Katten kunnen in diverse klassen worden ingeschreven.
Uiteraard dient de kat in de correcte klasse ingeschreven te worden:


Heeft je kat geen stamboom maar is het een schoolvoorbeeld hoe een verzorgde huiskat er moet uitzien, dan mag ze in de huiskattenklasse.
De huiskat hebben geen ras standaard, en ze worden door de keurmeester beoordeeld op voorkomen,
verzorging en karakter. En de beste krijgt uiteindelijk een beker met ‘Beste Huiskat’.


Een van de eerste klassen waar katjes ingeschreven kunnen worden is de Nestklasse.
Een nestje bestaat uit minimaal 3 kittens tussen de leeftijd van 10 weken tot 14 weken.
Alle nesten in dezelfde vachtklasse (Korthaar, Halflanghaar, Langhaar en ev. Exotic Shorthair) worden
met elkaar vergeleken.
Het beste nest krijgt de kwalificatie “Uitmuntend 1” en eventueel de daarbij horende prijs
“Beste Nest”.

Zit er in het nest een uitzonderlijk mooi exemplaar of heeft u gewoon een katje tussen 10 weken en 3 maanden, dan kan het in Babyklasse.
Ook hier wordt per vachtklasse een rangschikking “Uitmuntend 1”, “Uitmuntend 2”, enz. gegeven.
De baby met Uitmuntend 1 kan eventueel de prijs “Beste Baby Korthaar, Halflanghaar of Langhaar” behalen.
Uit de beste babies wordt dan de “Beste Baby Over All”, de beste baby van de show, gekozen.
(is niet bij elke vereniging)


Certificaat U1/CACP
Vanaf de leeftijd van 3 tot 6 maanden. Ook kastraatjes tussen 3 en 6 maanden gaan in deze klasse.
Per ras, vachtkleur en geslacht kan het beste kitten Uitmuntend 1 behalen.Ze dingen verder mee voor Speciale Prijzen

Certificaat U1/CACJ
 Vanaf de leeftijd van 6 tot 10 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse.

Ook hier gaan kastraatjes tussen 6 en 10 maanden in deze klasse.

Certificaat CAC
Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat) behaald heeft onder 3 verschillende keurmeesters.

 Certificaat (CAP)
Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een CAP (Certificat d’Aptitude au Premiorat) heeft behaald onder 3 verschillende keurmeesters.

Certificaat CACIB 
 Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een CACIB (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald heeft in 2 verschillende landen
of 4 maal een CACIB behaald heeft in hetzelfde land, onder tenminste 2 verschillende keurmeesters.

 Certificaat CAPIB 
Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een CAPIB (Certificat d’Aptitude au Premiorat International de Beauté) heeft behaald in 2 verschillende landen
of 4 maal een CAPIB in hetzelfde land, onder tenminste 2 verschillende keurmeesters.

 

 Certificaat CAGCI 
Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze kat 3 maal een CAGCl (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International) behaald heeft in 2 verschillende landen
of 4 maal een CAGCl in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

 

Certificaat CAGPI 

Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 3 maal een CAGPl (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat International) heeft behaald in 2 verschillende landen
of 4 maal een CAGPl in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

 

Certificaat CACE
Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een CACE (Certificat d’Aptitude au Championnat Européen) heeft behaald in 3 verschillende landen
of 4 maal een CACE in 2 verschillende landen
of 5 maal een CACE in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

 Certificaat CAPE 
Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) worden geregistreerd indien deze kat 3 maal een CAPE (Certificat d’Aptitude au Premiorat Européen) heeft behaald in 3 verschillende landen
of 4 maal een CAPE in 2 verschillende landen
of 5 maal een CAPE in hetzelfde land, onder 3 verschillende keurmeesters.

Certificaat CAGCE
Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 maal een CAGCE (Certificat d’Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald in 4 verschillende landen
of 5 maal een CAGCE in 3 verschillende landen
of 6 maal een CAGCE in 2 verschillende landen
of 7 maal een CAGCE in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters.

 

Certificaat CAGPE 
Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat 4 maal een CAGPE (Certificat d’Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in 4 verschillende landen
of 5 maal een CAGPE in 3 verschillende landen
of 6 maal een CAGPE in 2 verschillende landen
of 7 maal een CAGPE in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters.

 Certificaat (CACM)
de laatste stap
Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. 4 maal een CACM (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald in 3 verschillende landen
of 5 maal een CACM in 2 verschillende landen,
of 6 maal een CACM in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa.

 Certificaat (CAPM)
Laatste stap
Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr. 4 maal een CAPM (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in 3 verschillende landen
of 5 maal een CAPM in 2 verschillende landen,
of 6 maal een CAPM in hetzelfde land, onder 4 verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten Europa.

 In deze klasse mogen katten uitgebracht worden die Groot Internationaal kampioen / Premior of Europees Kampioen / Premior of Groot Europees Kampioen / Premior of Wereld Kampioen / Premior zijn. Uit deze klasse wordt de Beste Ereklasse langhaar, halflanghaar en korthaar gekozen. Deze kat ontvangt een fraaie prijs.

Aan een kat met U1 KAN een certificaat met titel worden verleend. Aan katten van een niet erkend ras wordt geen titel verleend. U begrijpt dat naarmate de titel waarvoor gestreden wordt, hoger is, ook de eisen die aan de kat gesteld worden hoger zijn. Een Wereld Kampioen moet dus een kat zijn, die bijna volmaakt aan de standaard van zijn / haar ras en kleur voldoet.

 De katten in deze klasse worden vóór de eigenlijke keuring door minimaal twee keurmeesters

beoordeeld om te bepalen tot welke kleur of variëteit ze behoren. Na deze determinatie worden de katten gekeurd in de klasse waarin ze thuishoren

 Katten die ingeschreven staan in deze klasse mogen wel in de tentoonstellingsruimte, maar worden nietgekeurd (en dingen dus ook niet mee naar de titels en prijzen). Heb je een kitten dat beschikbaar is, maar nietgeschikt voor show, of een kat, niet geschikt voor show of onhandelbaar op de keurtafel maar niet graagthuislaat kan in deze klasse.

 
 
 

Korthaar, Halflanghaar en Langhaar


B.I.V.:
Deze prijs kan toegekend worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur,
mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.

Katjes waarvan te weinig exemplaren aanwezig zijn om Best in Variëteit te kunnen halen,maar toch zo uitzonderlijk zijn dat het zonde zou zijn ze zonder prijs naar huis te laten gaan,kunnen een Speciale Prijs toegekend krijgen.


Als een Keurmeester alle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show,
draagt hij/zij per vachtklasse – ongeacht het ras – zijn beste exemplaren in de volgende categorieën voor Jeugdklasse Katers 3-6, Jeugdklasse Poezen 3-6, Jeugklasse Katers 6-9,
Jeugdklasse Poezen 6-9,Katers, Poezen, Kastraat Katers en Gesteriliseerde Poezen.
Deze katten krijgen in ieder geval al de vermelding VBIS op het keurrapport.

De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één certificaat behaald worden. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van 4, resp. 3 of 2 verschillende keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn.